Buekorpsmuseet

- verdens eneste buekorpsmuseum

Om Buekorpsmuseet

Museets oppgave er å ta vare på faner, effekter, distinksjoner, sabler, hederstegn, medaljer, bilder, plakater, bøker og andre ting fra nedlagte korps og korps som går i dag.

Buekorpsmuseet er den eneste institusjonen som ivaretar den uvurderlige kulturelle arven etter 170 års unik guttelek.

Mye uerstattelig er gått tapt gjennom årene. Museet er derfor svært interessert i alt som dreier seg om både eksisterende og tidligere buekorps i Bergen og tidligere buekorps fra andre steder i landet, spesielt gamle faner og bilder. Derfor; dersom du har eller vet om noen bortgjemte eller forlengst glemte buekorpseffekter på loft eller i kjeller, vær så snill å ta kontakt med Buekorpsmuseet.

I Buekorpsmuseets vedtekter heter det bl.a. at Buekorpsmuseet i Bergen er en frittstående institusjon som har som formål å arbeide for at alle effekter og annet arkivmateriale som har tilknytning til buekorpsbevegelsen i Bergen blir registrert og samlet i dertil egnede lokaler, og sørge for at dette materiale blir brakt til publikums kunnskap gjennom permanente og skiftende utstillinger.

Museet holder til i hovedetasjen av Murhvelvingen i Bergen sentrum, en gammel murbygning fra 1562.  Men plassen er meget begrenset (Museet disponerer fire rom), og bare en del av museets gjenstander er utstilt der. Resten er oppbevart i tilfredsstillende lagerlokaler. Samlingene vokser for hvert år ved gaver m.v.

Utstillingene er både permanente og skiftende, og i tiden desember 1996 til januar 1997 ble det arrangert en stor faneutstilling i Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Museet har også en venneforening.

Årsmøtet er Buekorpsmusets høyeste organ. Til Årsmøtet innkalles to eldre buekorpsgutter fra hvert av buekorpsene i Bergen – både de som finnes og de som er nedlagt – utpekt av gamlekarforeningene hvor disse finnes, og en aktiv representant fra hvert av de korps som går.

Buekorpsmuseets forhistorie

I årenes løp er dessverre svært mange effekter og annet arkivmateriale fra og rundt buekorpsene forsvunnet, og allerede omkring 1930 ble spørsmålet om et buekorpsmuseum tatt opp. Tanken fikk dessverre ingen tilslutning den gang, og først i 1971 – etter at en rekke større buekorps var nedlagt og meget var forsvunnet – ble det fart i sakene.

Den 19. oktober 1971 møtte ca. 30 representanter for eksisterende og nedlagte buekorps på Gamle Bergen. Her var det bred enighet om å arbeide for å samle og registrere alt buekorpsmateriale og sørge for at dette ble tatt vare på i betryggende former i et museum.

På et nytt møte 24. november 1971 – også på Gamle Bergen – ble det nedsatt et arbeidsutvalg på syv medlemmer til å arbeide videre med saken og etter over fem års arbeid lyktes det endelig å få etablert et buekorpsmuseum i Bergen. 25. april 1977 ble Museet stiftet.

Den 26. mai 1977 ble så "Buekorpsmuseet i Bergen" åpnet av daværende ordfører Eilert Eilertsen.