Buekorpsmuseet

- verdens eneste buekorpsmuseum

Utenbys buekorps

Generelt

Buekorps eller buekorpslignende sammenslutninger har ikke eksistert bare i Bergen, men også i en rekke andre norske byer. Det er helt på det rene at det har eksistert guttekorps i over 25 byer og tettsteder utenfor Bergen og foreløpig er over 75 korps registrert.

Hvorvidt disse korpsene er å betrakte som "ekte" buekorps i bergensk forstand krever at man ser nærmere på hvert enkelt av dem. Noen av dem var rene bueskytterforeninger, noen drev bueskyting og eksersis, og noen var rene eksersiskompanier.

Men likhetstrekkene med buekorpsene i Bergen er tydelige på flere punkter:

Guttene drev selv sine korps (selv om det sto voksne bak noen av dem). Alle bedrev bueskyting og/eller eksersis og hadde utmarsjer og manøvrer. Flere hadde også egne lover.

Men der er også viktige forskjeller:

I Bergen ble samtlige korps stiftet av guttene selv uten de voksnes innblanding. Samtlige steder hvor disse korps og foreninger oppsto var vesentlig mindre enn Bergen og strøks- og bydelspatriotismen var nok en helt annen, noe som har hatt en ikke liten betydning.

Som en konklusjon må det derfor være forsvarlig å si at likhetstrekkene mellom de buekytterforeninger og guttekompanier som ble dannet rundt om i landet omkring midten av det 19. århundre og frem til ca. 1865 og de bergenske buekorps er så sterke at de alle må sies å være uttrykk for et tidstypisk fenomen.

En annen sak er at disse ikke-bergenske gutteorganisasjoner antagelig sovnet hen ut i 1870-årene for så litt senere å oppstå igjen og da mer som en etterligning av de bergenske buekorps.

Hvorfor ingen av korpsene utenfor Bergen fikk noen lang levetid er nok en kombinasjon av manglende tradisjoner, speiderbevegelsens oppkomst og tilslutning, 30-årenes sterkt fremvoksende antimilitaristiske holdning, og at Bergen har hatt en særegen bydelspatriotisme som andre steder mangler.

Kort om noen av buekorpsene

Bare i Ålesund kjenner vi til minst 15 buekorps eller garder som de flest ble kalt. Det mest kjent av disse utenbys korpsene er kanskje Aalesunds Garde som sammen med Dræggens, Nygaards og Nordnæs besøkte Kristiania i 1914. De eldste var korpsene Nørvøens Buekorps og Aspøens Buekorps som begge antagelig ble stiftet i slutten av 1870-årene. At korpsene oppsto kan skyldes den eksersis som ble drevet ved latinskolen helt fra dennes opprettelse i 1864 og i lang tid fremover.

Aalesunds Garde var stiftet i 1900 men korpset ble oppløst ikke mange år etter 1914. Men det eksisterte buekorps - guttegarder - i Aalesund i mesteparten av mellomkrigstiden og flere ble faktisk stiftet også etter 2. verdenkrig. De siste guttegarder i Aalesund opphørte først i 1960-årene.

I Drammen ble det allerede i 1848 stiftet noe som het "Det exercerende korps" av gutter ved Drammens lærde skole som en forening for elever ved skolen - altså Latinskolen.

Også i Kristiansund - hvor korpsene het "guttekorps" - har det eksistert en rekke korps, det eldste - Storgatens Guttekorps - ble stiftet 4. april 1894, men det mest kjente er kanskje Vaagens Guttekorps som ble stiftet 5. mai 1896 og holdt det gående til 1935. I 1930-årene ble samtlige korps i Kristiansund oppløst, delvis på grunn av den sterkt antimilitaristiske holdning som da hersket blant folk.

Det eldste korpset i Oslo var "Løven" som ble stiftet i 1860-årene og hadde sin glanstid omkring 1869. Denne garden hadde på det meste 144 menige soldater. To andre store korps i Oslo (eller Kristiania) var Christiania Garde som var stiftet omkring 1900 og som hadde opptil 300 menige og Urania Garde som var stiftet samtidig og som i sin glanstid hadde ca. 500 soldater.

I Stavanger var det flere korps - Kongsgaards Buekorps var stiftet i 1891 og eksisterte til 1910, Stavanger Buekorps har også eksistert og så sent som i 1927 ble St. Swithuns Buekorps stiftet.

I Haugesund kjenner vi Haugesunds Buekorps som ble stiftet i 1894 og Haugesunds Garde - stiftet 1907.

Farsunds Guttekorps var stiftet i 1899 som en sammenslutning av to korps som var stiftet i 1896 og Arendals Yngre Guttekompani har også eksistert.

I Sandnes og Tromsø og på Gjøvik og i flere andre byer har det også vært korps som har endel til felles med de bergenske buekorps. Hvor nært slektskapet har vært, kan være vanskelig å si, men at buekorpsene i Bergen utvilsomt har virket inspirerende for flere av disse utenbys korpsene kan man nok gå ut fra.